Biroul de programari  
 

    PROGRAMAREA PENTRU INTERNARI:

TELEFON: 0232/266268/ int.439
PROGRAM - LUNI-VINERI 07:00 - 15:00

Actele necesare pe care trebuie sa le aveti asupra dvs. in vederea efectuarii consultului sau investigatiei sunt:
- Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist,
- Cardul de sanatate sau alt document care dovedeste calitatea de asigurat,
- Act de identitate.

Nota de informare a pacientului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 
     

 

 
 
 
@2022 Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Iacob Czihac" Iasi
Operator date cu caracter personal - 36868