Neurologie  
 
 Servicii clinice:
    - consultatie initiala pentru afectiuni acute, subacute si acutizari ale bolilor cronice
    - consultatie de control
    - consultatii pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala
    - asistenta medicala de urgenta - anamneza, examen clinic si tratament in limita competentei si a dotarii tehnice a cabinetului medical;
    - anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific, stabilirea protocolului de explorari si/sau
    - interpretarea integrativa a explorarilor si a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie si/sau a medicului de specialitate, in vederea stabilirii diagnosticului;
    - stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic, precum si instruirea in legatura cu masurile terapeutice si profilactice;
    - recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu, dupa caz;
    - recomandare pentru dispozitive medicale, dupa caz;
    - bilet de internare, dupa caz;
    - bilet de trimitere catre alte specialitati, dupa caz;
    - eliberare de concediu medical, dupa caz.
    - consultatii pentru afectiuni cronice:
    - anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific, stabilirea protocolului de explorari si/sau interpretarea integrativa a explorarilor si a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie si/sau a medicului de specialitate, in vederea stabilirii diagnosticului;
    - stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic, precum si instruirea in legatura cu masurile terapeutice si profilactice;
    - recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu, dupa caz;
    - recomandare pentru dispozitive medicale, dupa caz;
    - evaluare clinica si paraclinica, prescrierea tratamentului si urmarirea evolutiei bolnavilor cu afectiuni cronice, in limita competentelor, trimestrial sau, dupa caz, lunar, conform prevederilor legale in vigoare;
    - bilet de trimitere catre alte specialitati/internare, dupa caz;
    - eliberare de concediu medical, dupa caz.
    - proceduri diagnostice:
     • teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilitatii calorice si testul sensibilitatii discriminatorii)
     • teste clinice (eds, scor miastenic, updrs, mms, raisberg);
     • examen electroencefalografic cu probe de stimulare si/sau mapping.
 
     

 

 
 
 
@2022 Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Iacob Czihac" Iasi
Operator date cu caracter personal - 36868