Gastroenterologie  
 
 Servicii clinice
   - consult cardiologic (puls ,T.A., examen obiectiv)
   - consultatii pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala
   - asistenta medicala de urgenta - anamneza, examen clinic si tratament in limita competentei si a dotarii tehnice a cabinetului medical;
   - consultatii pentru afectiuni acute, subacute si acutizari ale bolilor cronice:
    • anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific, stabilirea protocolului de explorari
    • interpretarea integrativa a explorarilor si a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie si/sau a medicului de specialitate, in vederea stabilirii diagnosticului;
    • stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic, precum si instruirea in legatura cu masurile terapeutice si profilactice;
    • recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu, dupa caz;
    • bilet de internare, dupa caz;
    • bilet de trimitere catre alte specialitati, dupa caz;
    • eliberare de concediu medical, dupa caz;
   - consultatii pentru afectiuni cronice:
    • anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific, stabilirea protocolului de explorari si/sau interpretarea integrativa a explorarilor si a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie si/sau a medicului de specialitate, in vederea stabilirii diagnosticului;
    • stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic, precum si instruirea in legatura cu masurile terapeutice si profilactice;
    • recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu, dupa caz;
    • evaluare clinica si paraclinica, prescrierea tratamentului si urmarirea evolutiei bolnavilor cu afectiuni cronice, in limita competentelor, trimestrial sau, dupa caz, lunar, conform prevederilor legale in vigoare;
    • bilet de trimitere catre alte specialitati/internare, dupa caz;
    • eliberare de concediu medical, dupa caz.
   - proceduri diagnostice complexe:
    • endoscopie digestiva superioara (esofag, stomac, duoden) cu sau fara biopsie, dupa caz;
    • endoscopie digestiva inferioara (rect, sigmoid, colon) cu sau fara biopsie, dupa caz.
 
     

 

 
 
 
@2022 Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Iacob Czihac" Iasi
Operator date cu caracter personal - 36868